Trinitarični vidik duhovnosti pri Avguštinu, Mariji od Učlovečenja in Favstini Kowalski

Janez Dominik Herle

Trinitarični vidik duhovnosti pri Avguštinu, Mariji od Učlovečenja in Favstini Kowalski

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.191.2

Ključne besede: Sveta Trojica, odnosi, mistična poroka, Ženin, očiščenje, zrenje, človeška duša

Izvleček:
Sveta Trojica – Oče, Sin in Sveti Duh – se ljudem razodeva v prostoru in času. Na podlagi razodevanja Svete Trojice sv. Avguštinu, sv. Mariji od Učlovečenja in sv. Favstini Kowalski se približujemo odnosom, ki potekajo znotraj Trojice same. Živost odnosov med osebami Svete Trojice, ki jo doživlja mistik/mistikinja, se želi kot studenec razlivati na ljudi. Bog se hoče družiti s svojim ljudstvom in tako si Sveta Trojica v človeku pripravlja svoje prebivališče. Pri tem ima posebno vlogo Jezus Kristus, saj se je Bog preko njega približal človeku in »postal podoben ljudem« (Flp 2,7). Razumevanje odnosov, ki potekajo znotraj Trojice, pomaga vernikom pri poglabljanju odnosa z Bogom ter pri izboljšanju njihovih medsebojnih odnosov. S pomočjo primerjalne metode spoznavamo naravo odnosov v Trojici, teološko osvetljujemo sadove doživetij obravnavanih avtorjev in jih aktualiziramo.

PDF

Trinitarični vidik duhovnosti pri Avguštinu, Mariji od Učlovečenja in Favstini Kowalski