Blending Public-Private Partnerships with Innovative Financing Options in the Implementation of Cultural Heritage Sector Projects

Domagoj Dodig

Blending Public-Private Partnerships with Innovative Financing Options in the Implementation of Cultural Heritage Sector Projects (Dopolnjevanje javno-zasebnih partnerstev z inovativnimi možnostmi financiranja pri izvajanju projektov na področju kulturne dediščine)

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.192.5

Ključne besede: kulturna dediščina, javni razpisi, finančni instrumenti, kulturna revitalizacija, javno-zasebno partnerstvo

Izvleček:
V zadnjih desetletjih se številne države spopadajo s pomanjkanjem finančnih virov za projekte, namenjene revitalizaciji kulturne dediščine. Zaradi naraščajočega dolga in deficita v javnem sektorju odločevalci iščejo alternativne rešitve, ki pri revitalizaciji krajev in stavb s kulturno dediščino vključujejo sodelovanje zasebnega sektorja. Tovrstni projekti so tradicionalno razpisani, financirani in izvajani v okviru javnega sektorja. Čeprav bo odobritev večine finančnih virov Evropske unije potekala na bolj tradicionalen način s pomočjo razpisov, se Nova agenda EU za kulturo za programsko obdobje 2021–2027 osredotoča na podporo večjega vključevanja zasebnega sektorja v vlaganja na področju kulturne dediščine, da bi tako dosegli cilje evropske strategije. Izhajajoč iz dejstva, da je temeljni namen vlaganj v kulturno dediščino »vlaganje v zaščito in ovrednotenje skupne zgodovine in vrednot«, je vključevanje zasebnega sektorja mogoče zgolj preko modelov javno-zasebnega partnerstva. Glavni cilj tega članka je oceniti učinkovitost dopolnjevanja modelov javno- zasebnega partnerstva z obstoječimi inovativnimi možnostmi financiranja iz sredstev Evropske unije na področju kulturne dediščine. S tem namenom članek prinaša simulacijo študije primera izbranega projekta v okviru javno-zasebnega partnerstva v njegovi operativni fazi. Ugotovitve kažejo na učinkovitost javno-zasebnih partnerstev in rabe dopolnjujočih se oz. mešanih rešitev pri vlaganjih na področju kulture.

PDF

Blending Public-Private Partnerships with Innovative Financing Options in the Implementation of Cultural Heritage Sector Projects