Pomen Jožefa Klekla za priključitev Prekmurja h Kraljevini SHS

Andrej Lažeta

Pomen Jožefa Klekla za priključitev Prekmurja h Kraljevini SHS

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.192.2

Ključne besede: Jožef Klekl, Prekmurje, madžarizacija, pariška mirovna konferenca

Izvleček:
Preživetje Slovencev v Prekmurju je bilo po vzpostavitvi avstro-ogrskega dualizma leta 1867 zaradi nasilne madžarizacije ogrske vlade zelo ogroženo. Madžarizaciji so se v Prekmurju uprli katoliški duhovniki, predvsem dr. Franc Ivanocy in Jožef Klekl. Slednji je s svojo publicistično dejavnostjo v prekmurščini ohranil slovensko zavest Prekmurcev in postal njihov narodni voditelj. S svojimi modrimi narodnostno-političnimi potezami v času prevrata leta 1918–1919 je dosegel, da Madžarska na pariški mirovni konferenci ni mogla dokazati »narodne samoodločbe« Prekmurcev v korist Madžarske. Zaradi tega so ga madžarske oblasti večkrat postavile pred sodišče in ga želele likvidirati. Na njegovo delo so se na pariški mirovni konferenci oprli dr. Fran Kovačič, dr. Matija Slavič in drugi jugoslovanski diplomati ter uspeli velesile prepričati, da je Prekmurje slovenska pokrajina.

PDF

Pomen Jožefa Klekla za priključitev Prekmurja h Kraljevini SHS