Some Parallels between Trilateral Situation Ethics and Sobornost

Bernard Goršak

Some Parallels between Trilateral Situation Ethics and Sobornost (Nekaj vzporednic med trilateralno situacijsko etiko in sobornostjo)

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.201.3

Ključne besede: trilateralna situacijska etika, sobornost, kenoza

Izvleček:
Trilateralna situacijska etika je še vedno razmeroma malo znana veja etike, saj je bila do sedaj razvita le kot oris možne nove etike (Goršak 2019). Njen glavni poudarek je odnos med dvema osebama, ki po svoji naravi vključuje Boga kot tretjo osebo, da bi se takšna etika lahko imenovala krščanska etika. Sobornost je ideja o edinosti članov Cerkve, ki so vsi deležni enega krsta in s tem tvorijo eno mistično telo s Kristusom. Najpomembnejša vzporednica med obema je kenoza, ki je posledica teofilos (ljubezni do Boga) in ne adelfikos (ljubezni do bližnjega). Na tak način posameznik privoli v pokornost božji volji in prostovoljno omeji svoje egoistične želje, da bi dosegel višje dobro za celotno skupnost. Skladno s tem se nobeni človeško zasnovani etični normi ne pripisuje najvišje družbene vrednosti, saj je ta vedno pripisana Svetemu Pismu, zlasti evangelijem.

PDF

Some Parallels between Trilateral Situation Ethics and Sobornost