Site-Selection Process and Agents in FDI Promotion

Zoran Vaupot

Site-Selection Process and Agents in FDI Promotion (Proces izbire lokacij in udeleženci promocije tujih naložb)

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.201.5

Ključne besede: promocija TNN, deležniki promocije, Institucija za promocijo naložb (IPN), formalne in neformalne institucije, vloga medijev.

Izvleček:
V zadnjih desetletjih opažamo rast pomena neposrednih tujih naložb. Imamo dostop do obsežne literature s področja determinant tujih naložb in z njimi povezanih promocijskih aktivnosti. Raziskave o postopkih izbire lokacij, ki jih izvajajo tuji vlagatelji, pa so veliko manj številčne. V prispevku predlagamo nekaj možnih razlag tega pojava in sprememb, ki zadevajo strateški pristop, pri čemer upoštevamo zaključke obstoječe literature o procesih promocije za pridobivanje tujih naložb, njihovih deležnikih, postopkih izbire lokacij in institucionalni teoriji. Glavni zaključki so, da je v celotnem procesu promocije tujih neposrednih naložb potrebna boljša usmerjenost v potrebe strank in da je treba celoviteje ovrednotiti razmeroma zapostavljen pomen medijev, da se tako več pozornosti posveti njihovi vlogi v skladu z ugotovitvami institucionalne teorije; to so tudi predlagane smeri možnih prihodnjih raziskav. Izvirnost pričujočega dela je kombinacija teoretičnih ugotovitev s praktičnimi izkušnjami avtorja, pridobljenimi v vlogi mednarodnega poslovnega svetovalca.

PDF

Site-Selection Process and Agents in FDI Promotion