The Legal Framework of Piracy under International Law

Paolo Malaguti

The Legal Framework of Piracy under International Law (Pravni okvir piratstva po mednarodnem pravu)

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.202.5

Ključne besede: piratstvo, Konvencija OZN o pomorskem pravu (UNCLOS), zaliv Montego, protipiratske operacije, Ženevska konvencija o odprtih morjih, Društvo narodov, Harvardski osnutek konvencije o piratstvu.

Izvleček:
Pomorsko piratstvo je t. i. zločin po sporazumu oz. obnašanje, ki ga kot zločinsko dojema mednarodna skupnost, zaradi česar je razglašeno za zločin v skladu s posameznimi sporazumi. Zavračanje piratstva s strani mednarodne skupnosti je pravzaprav veliko starejše od njegove kodifikacije, saj so na pirate že v najstarejših časih in civilizacijah imeli za »sovražnike človeškega rodu« (hostes humani generis), ker so posegali v temeljne interese ljudi – svobodo morske plovbe. Na tej podlagi lahko o piratstvu govorimo že kot o zločinu proti običajnem pravu (ius gentium) pred njegovo umestitvijo v različne sporazume. V sedanjem času je veljavna opredelitev piratstva navzoča v 101. členu Konvencije OZN o pomorskem pravu (UNCLOS), ki je bila leta 1982 podpisana v zalivu Montego in ki predvideva različne vidike piratskih dejanj, vendar kljub temu ni zadostna za pokrivanje raznolikosti primerov, ki se pojavljajo v praksi.

PDF

The Legal Framework of Piracy under International Law