Same Four-Fold Structure of Sobornost and Christian Trilateral Situation Ethics

Bernard Goršak

Same Four-Fold Structure of Sobornost and Christian Trilateral Situation Ethics (Enaka štiridelna struktura sobornosti in krščanske trilateralne situacijske etike)

Ključne besede: sobornost, trilateralna situacijska etika, koinonia

Izvleček:
V iskanju popolnega ideala se zagovorniki sobornosti pogosto ozirajo k prvim krščanskim skupnostim. To je pričakovano, saj je bila enotnost verjetno njihova najbolj izrazita lastnost, zlasti ob upoštevanju pomena novozaveznega izraza koinonia. Nekateri avtorji izmenično uporabljajo sobornost in koinonia, saj oba izraza v osnovi označujeta isti koncept družbe in skupne rabe oziroma delitve lastnine. Kljub temu je predpogoj za obstoj takega človeškega združenja nadčloveška notranja povezovalna sila, ki pa lahko izhaja edinole iz Boga po njegovih zapovedih in zakramentih. To silo lahko razumemo tudi kot štiri stebre, na katerih je zgrajena celotna kateheza: izpoved vere, sedem svetih zakramentov, življenje po veri in molitev. Kot je predstavljeno v prispevku, so isti štirje stebri gradniki tudi krščanske trilateralne situacijske etike. To nas utrjuje v prepričanju, da je prav ta etika primarna etika vsake skupnosti, ki živi v sobornosti/koinoniji.

PDF

Same Four-Fold Structure of Sobornost and Christian Trilateral Situation Ethics