Existentialism in Slovenian Drama and Theatre in the Period after the World War II

Rok Andres

Existentialism in Slovenian Drama and Theatre in the Period after the World War II (Eksistencializem v slovenski dramatiki in gledališču v času po drugi svetovni vojni)

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.212.1

Ključne besede: eksistencializem, eksistencialistična dramatika, slovensko gledališče, sprejemanje (recepcija), Boris Ziherl, Albert Camus, Jean-Paul Sartre

Izvleček:
Slovensko dramatiko in gledališče v času po drugi svetovni vojni močno zaznamujeta filozofija eksistencializma in eksistencialistična drama. V tem obdobju je v slovenski dramatiki mogoče zaznati povečan vpliv frankofonskih in anglo-ameriških avtorjev. Eksistencialistična dramatika je bila sprejeta z ostrim nasprotovanjem vladajočih političnih struktur, ki se je najvidneje kazalo v časopisnih in revijalnih polemikah. Politika se je s svojim ideološkim aparatom javno izrekala o umetniških praksah in žanrih, pri čemer se kot najvidnejši nasprotnik eksistencializma vzpostavi Boris Ziherl. Članek predstavi tako njegov (uradni) pogled na nove umetniške smeri kot tudi kritiško recepcijo in sprejem pri slovenski dramatiki. Čas med letoma 1945 in 1970 je bilo obdobje korenitih sprememb v političnem prostoru in kulturi, kar se zrcali tudi na področju novih umetniških tokov in njihovega vrednotenja.

PDF

Existentialism in Slovenian Drama and Theatre in the Period after the World War II