New Institutional Economics and FDI Determinants

Zoran Vaupot

New Institutional Economics and FDI Determinants (Nova institucionalna ekonomika in determinante tujih neposrednih naložb)

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.212.5

Ključne besede: institucionalna teorija, nova institucionalna ekonomika, institucije, determinante tujih neposrednih naložb

Izvleček:
Institucionalne reforme so bile v številnih državah od devetdesetih let 20. stoletja uvedene s ciljem, da bi pritegnile več vhodnih tujih neposrednih naložb. Ugotovitve institucionalne teorije in njena uporaba v konceptu nove institucionalne ekonomike so potrdile njene koristi kot dragocen prispevek pri analizi determinant tujih neposrednih naložb in podpori oblikovanja ustreznih ekonomskih politik. Za ovrednotenjem teoretičnih konceptov institucionalne teorije, nove institucionalne ekonomike in izbranih empiričnih raziskav o vlogi institucij kot determinant tujih neposrednih naložb, se osredotočamo na tri raziskovalna področja in z njimi povezane konceptualne izboljšave, ki si zaslužijo dodatno pozornost zainteresiranih raziskovalcev. Te so: uvedba in splošna uporaba kazalnikov upravljanja na regionalni ravni, boljše razumevanje vplivov in krepitev pomena spremenljivk neformalnih institucij v empiričnih modelih tokov tujih neposrednih naložb ter poudarek na sektorski analizi determinant tujih neposrednih naložb.

PDF

New Institutional Economics and FDI Determinants