Transformativna hermenevtika: spremenjenje v patristični perspektivi

Jan Dominik Bogataj

Transformativna hermenevtika: spremenjenje v patristični perspektivi

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.212.3

Ključne besede: Kristusovo spremenjenje, patristika, eksegeza, Origen, metamorfoza

Izvleček:
Članek zagovarja t. i. transformativni hermenevtični pristop na podlagi patristične interpretacije Kristusovega spremenjenja na gori (Mt 17,1-8; Mr 9,2-8; Lk 9,28-36). Prvi del obravnava teoretsko konceptualizacijo tovrstne hermenevtične vizije, kjer v ospredje stopa biblični transformativni pomen. Drugi, obsežnejši del prispevka se osredotoča na nauk Origena Aleksandrijskega, ki v svojih številnih besedilih na podlagi razlage evangeljskega dogodka oblikuje različne vidike izvirne biblične hermenevtike.

PDF

Transformativna hermenevtika: spremenjenje v patristični perspektivi