Legal and Judicial System Transformation in Transition Economy: The Macedonian Case

Hristina Runcheva Tasev, Aneta Stojanovska-Stefanova, Leposava Ognjanoska

Legal and Judicial System Transformation in Transition Economy: The Macedonian Case (Preoblikovanje pravnega in pravosodnega sistema v tranzicijskem gospodarstvu: makedonski primer)

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.22a.5

Ključne besede: pravne in pravosodne institucije, tranzicija, gospodarski razvoj, makedonski študij primera

Izvleček:
Gospodarska rast in zmanjševanje revščine sta izrazito odvisna od dobro delujočih pravnih in pravosodnih institucij. Izkušnja tranzicijskih držav kaže, da gresta pravna tranzicija in gospodarska učinkovitost z roko v roki ter prinašata dobre rezultate. Prehod iz socializma v kapitalizem v Republiki Severni Makedoniji je zahteval temeljite reforme pravnih in pravosodnih institucij. Članek analizira izkušnje omenjene države na področju preoblikovanja pravnih in pravosodnih institucij, to je procesa še vedno trajajočih in nezaključenih reform. Kljub uvedbi strukturnih predpogojev za neodvisnost pravosodja (pravni okvir, pravosodna posvetovalna telesa in visokošolske ustanove) so politični posegi, korupcija in vmešavanje v odločitve sodstva še vedno običajni, kar povzroča nadaljevanje pravne negotovosti. Avtorice preučujejo, kakšne so posledice preoblikovanja pravnih in pravosodnih institucij na gospodarski razvoj Makedonije v skladu s podatki iz uradnih virov oz. poročil. Ugotavljajo, da bi morala biti vzpostavitev natančno opredeljenega pravosodnega sistema, ki bi zmogel svoje odločitve uveljavljati v praksi, prioriteta makedonske izvršne oblasti – tako bi bilo doseženo izboljšanje gospodarske učinkovitosti in delujoče tržno gospodarstvo.

PDF

Legal and Judicial System Transformation in Transition Economy: The Macedonian Case