Svoboda, pravo in temeljne vrednote

Luka Martin Tomažič

Svoboda, pravo in temeljne vrednote

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.22a.2

Ključne besede: svoboda, pravo, javne politike, temeljne vrednote, mehki paternalizem

Izvleček:
Pomembno družbeno vprašanje je, kako zagotoviti svobodno delovanje posameznikov ob hkratnem zagotavljanju pravične družbe. Pri tem se mora zakonodajalec ali oblikovalec javnih politik odločiti, kdaj in na kakšen način posegati v družbena razmerja, bodisi prisilno ali z mehkejšimi pristopi. V tem prispevku je na kvalitativni ravni oblikovan model odločanja o sprejemanju zakonodaje in oblikovanju javnih politik, ki je usmerjen v zagotavljanje Berlinovega ideala negativne svobode ob upoštevanju občasne nujnosti spodbujanja dobrih možnosti. Za razumevanje tega, kaj dobre možnosti so, je predlagana usmerjenost v ohranjanje ali spodbujanje temeljnih vrednot, kar so po Finnisu življenje, znanje, prijateljstvo, vera, igra, estetske izkušnje in praktična razumnost. Te so tehtane skladno z regulativnim idealom pravičnosti. Kadar je možno, naj se oblikovalec javnih politik izogne uporabi zakonodaje kot skrajnega sredstva urejanja družbenih razmerij. Prednost naj da javnim politikam mehkega paternalizma.

PDF

Svoboda, pravo in temeljne vrednote