Žensko dobrodelno delovanje v 19. stoletju: primer goriškega Gospejnega društva v podporo revežem

Robert Devetak

Žensko dobrodelno delovanje v 19. stoletju: primer goriškega Gospejnega društva v podporo revežem

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.22a.4

Ključne besede: Dežela Goriška in Gradiška, dobrodelnost, ženska društva, 19. stoletje

Izvleček:
Prispevek obravnava delovanje najpomembnejšega dobrodelnega društva na Goriškem in Gradiškem v obdobju Avstro-Ogrske. V Gospejnem društvu za podporo revežem, ki je bilo ustanovljeno leta 1869, so se združila prizadevanja plemkinj in bogatih meščank, da bi s svojim vplivom, finančnimi sredstvi in delom pomagale revnemu goriškemu prebivalstvu. Članice so izvajale različne oblike pomoči (javna kuhinja, oskrbovanje na domu, dobrodelni sejmi in prireditve), s katerimi so aktivno in pomembno pomagale javnim prizadevanjem oblasti pri zajezitvi slabih socialnih razmer. V društvu so se uveljavljale ženske različnih narodnosti, socialnih statusov in veroizpovedi.

PDF

Žensko dobrodelno delovanje v 19. stoletju: primer goriškega Gospejnega društva v podporo revežem