Lokalizacija, transkreacija in trženje

Sonia Vaupot

Lokalizacija, transkreacija in trženje

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.23a.4

Ključne besede: prevajanje, trženje, adaptacija, lokalizacija, transkreacija

Izvleček:
Prenos komunikacije iz ene države v drugo zahteva poseben pristop k prevajanju. To zahteva tudi interdisciplinarno znanje, ki temelji na jeziku, kulturi, komunikaciji, tehnologiji in vse bolj tudi na trženju, zlasti pri prevajanju večjezičnih spletnih strani ali oglasnih sporočilih. To je opredeljeno s pojmi lokalizacija in transkreacija. Lokalizacija, ki se sooča z gospodarskimi izzivi, je usmerjena v prilagoditev izdelka različnim trgom z določenimi strategijami s komercialnega vidika. Poleg lokalizacije prevodu dodaja vrednost tudi transkreacija, ki zagotavlja kreativen prevod, pri čemer ohranja prvotni pomen sporočila in trženjsko ustreznost ciljni kulturi. V prispevku na podlagi kvalitativne raziskave opisujemo nove trende in strategije, s poudarkom na odnosu med prevajanjem in trženjem, zlasti na prevajanju in prilagajanju spletnih strani in oglaševalskih sloganov. V ta namen smo preverili naravo storitev prevajanja in lokalizacije ter transkreacije pri več slovenskih in tujih prevajalskih agencijah, ki storitve ponujajo na spletu.

PDF

Lokalizacija, transkreacija in trženje