Vloga prof. Lamberta Ehrlicha pri ustanovitvi Družbe za širjenje vere na slovenskih tleh

Mari Jože Osredkar

Vloga prof. Lamberta Ehrlicha pri ustanovitvi Družbe za širjenje vere na slovenskih tleh

Ključne besede: Lambert Ehrlich, misijoni, Družba za širjenje vere, ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič.

Izvleček:
Prispevek predstavlja vlogo prof. Lamberta Ehrlicha pri ustanovitvi Družbe za širjenje vere (DŠV) na slovenskih tleh. Lambert Ehrlich je s svojim bratom Martinom že leta 1918, tri leta pred prihodom v Ljubljano, predlagal ljubljanskemu škofu Jegliču, da na slovenskih tleh ustanovi DŠV, ki je bila sto let po ustanovitvi v Franciji, leta 1922, povzdignjena v apostolsko ustanovo s sedežem v Rimu. Med misijonskim tečajem, ki ga je v Ljubljani organiziral profesor Lambert Ehrlich, je škof Jeglič 7. januarja 1924 slovesno ustanovil slovensko podružnico DŠV. O tem dogodku beremo v Škofijskem listu ljubljanske škofije in v reviji Katoliški misijoni. Člani so se obvezali, da bodo za misijone vsak dan molili in za misijonarje vsak dan darovali denar. Z namenom, da bi družba lahko opravljala svoje poslanstvo, je Ehrlich ustanovil tudi revijo Katoliški misijoni, Misijonsko pisarno in na pobudo Svetega sedeža predlagal škofu Jegliču, naj se obhaja misijonski praznik na zadnjo nedeljo v oktobru.

PDF

Vloga prof. Lamberta Ehrlicha pri ustanovitvi Družbe za širjenje vere na slovenskih tleh