Vloga prof. Lamberta Ehrlicha pri ustanovitvi Družbe za širjenje vere na slovenskih tleh

Mari Jože Osredkar

Vloga prof. Lamberta Ehrlicha pri ustanovitvi Družbe za širjenje vere na slovenskih tleh

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.23a.1

Ključne besede: Lambert Ehrlich, misijoni, Družba za širjenje vere, ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič.

Izvleček:
Prispevek predstavlja vlogo prof. Lamberta Ehrlicha pri ustanovitvi Družbe za širjenje vere (DŠV) na slovenskih tleh. Lambert Ehrlich je s svojim bratom Martinom že leta 1918, tri leta pred prihodom v Ljubljano, predlagal ljubljanskemu škofu Jegliču, da na slovenskih tleh ustanovi DŠV, ki je bila sto let po ustanovitvi v Franciji, leta 1922, povzdignjena v apostolsko ustanovo s sedežem v Rimu. Med misijonskim tečajem, ki ga je v Ljubljani organiziral profesor Lambert Ehrlich, je škof Jeglič 7. januarja 1924 slovesno ustanovil slovensko podružnico DŠV. O tem dogodku beremo v Škofijskem listu ljubljanske škofije in v reviji Katoliški misijoni. Člani so se obvezali, da bodo za misijone vsak dan molili in za misijonarje vsak dan darovali denar. Z namenom, da bi družba lahko opravljala svoje poslanstvo, je Ehrlich ustanovil tudi revijo Katoliški misijoni, Misijonsko pisarno in na pobudo Svetega sedeža predlagal škofu Jegliču, naj se obhaja misijonski praznik na zadnjo nedeljo v oktobru.

PDF

Vloga prof. Lamberta Ehrlicha pri ustanovitvi Družbe za širjenje vere na slovenskih tleh