Frančiškov svetni red – veljavni red znotraj Cerkve

Dominik Janez Herle

Frančiškov svetni red – veljavni red znotraj Cerkve

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.23b.5

Ključne besede: krščanstvo, sv. Frančišek Asiški, Frančiškov svetni red (OFS), cerkveno gibanje.

Izvleček:
Frančiškov svetni red (Ordo Franciscanus Saecularis – OFS) je veljavni red znotraj Katoliške Cerkve, saj spada med oblike posvečenega življenja. Frančiškov svetni red je tako samostojna javna ustanova v Cerkvi, ki je zaradi iste duhovnosti na poseben način pridružena prvemu redu sv. Frančiška Asiškega. Pri odločitvi za vstop v Frančiškov svetni red gre za odgovor na Božji klic, saj naj bi vsak član/-ica živel/-a evangelij po zgledu svetega Frančiška ter s pomočjo Vodila, ki ga je potrdila Cerkev. Dejavnosti, ki zaznamujeta Frančiškov svetni red, sta molitvena dejavnost in usmerjenost k pomoči sočloveku (karitativno delo). S pomočjo primerjalne metode lažje razumemo razlike v številu članov bratstev OFS nekoč in danes. Frančiškov svetni red ima za skupni temelj Jezusa Kristusa; člani se namreč trudijo pričevati za Kristusa z deli ljubezni in usmiljenja. Po 2. vatikanskem koncilu je v katoliški Cerkvi prišlo do revitalizacije skupnosti. Poleg tega so nastale nove oblike življenja v skupnosti. Izmed teh sta pomembni zlasti dve. Prva se nanaša na življenje v župnijah, ki so poklicane k temu, da spodbujajo srečanja manjših skupin, znotraj katerih se mora nahajati element skupnosti. Druga oblika pa se nanaša na pojav novih cerkvenih gibanj, združenj in skupnosti.

PDF

Frančiškov svetni red – veljavni red znotraj Cerkve