The Christian Trilateral Situation Ethics – An Attempt to Delineate a New Christian Ethics

Bernard Goršak

The Christian Trilateral Situation Ethics – An Attempt to Delineate a New Christian Ethics (Krščanska trilateralna situacijska etika – poskus opredelitve nove krščanske etike)

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.23b.1

Ključne besede: moralna teologija, krščanska trilateralna situacijska etika, moralni relativizem, antinomianizem, Tomaž Akvinski

Izvleček:
Članek nadgrajuje avtorjeve dosedanje raziskave značilnosti nove možne krščanske etike, ki jo je poimenoval krščanska trilateralna situacijska etika (CTSE). Doslej so ti prispevki obravnavali CTSE le sekundarno in v povezavi z različnimi sorodnimi temami, kot sta situacijska etika J. Fletcherja in zbornost (sobornost). Ta prispevek se osredotoča izključno na CTSE in njene glavne lastnosti, ki bi lahko konstituirale CTSE kot novo vrsto etike znotraj krščanske etike. V zvezi s tem predstavlja odgovore na vprašanja, ali taka etika odstopa od veljavnega katoliškega nauka in ali vključuje elemente antinomianizma. Poleg tega je namen članka prikazati uporabo nekaterih načel CTSE v hipotetičnih situacijah. Glavni cilj prispevka je torej približati CTSE njeni dokončni potrditvi kot nove etike ob hkratnem zavedanju, da še vedno ostajajo odprta številna vprašanja, na katera je treba predhodno odgovoriti, da bi lahko dokončno opredelili CTSE.

PDF

The Christian Trilateral Situation Ethics – An Attempt to Delineate a New Christian Ethics