Zakonodajna dejavnost: razlogi in vrednote

Luka Martin Tomažič

Zakonodajna dejavnost: razlogi in vrednote

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.23b.2

Ključne besede: zakonodaja, vrednote, argumentacija, obče dobro, John Finnis, David Hume

Izvleček:
Zakonodajna dejavnost naj bi temeljila na ustreznih razlogih za sprejem posameznih normativnih pravnih aktov. Tako se zakonodajalec izogne arbitrarnosti in zagotovi regulatorno učinkovitost. Razlogi podpirajo odločitve in jim zagotovijo logično sprejemljivost. Gre za uporabo argumentov s praktičnimi nameni, kot se ti običajno pojavljajo v vsakodnevnem jeziku in besedilih. V tem prispevku zatrjujemo, da samo razlogi za sprejem posameznih zakonodajnih rešitev ne zadoščajo, kadar ti temeljijo na dejstvih. Bistvene so zlasti vrednote, ki jih odražajo. Ker je pravo, med drugim zaradi neizogibne pomenske odprtosti in same narave jezika, vedno nepopolno teoretizirano, so vrednote tiste, ki dajejo prednost enemu zakonodajnemu pristopu pred drugim.

PDF

Zakonodajna dejavnost: razlogi in vrednote