Mobilnost študentov za ŠTUDIJ

Razpis za izmenjavo Erasmus+ za študij

Izmenjava Erasmus+ za namen študija lahko traja od 3 do 12 mesecev. Program ERASMUS+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Cilji mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Kriteriji izbora za študentsko izmenjavo Erasmus+

Osnovni pogoji:

 • da bo imel celoten čas študija v tujini aktiven status študenta na FPPV,
 • da bo v času študija v tujini vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija na FPPV,
 • da skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v času študija v tujini), ne bo presegel maksimuma 12 mesecev skupnega trajanja mobilnosti (študija in prakse) v tujini v okviru programa Erasmus+.

Merila za izbor

Dodatni kriteriji:

 • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (v slovenščini);
 • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu;
 • potrdilo o opravljenih izpitnih obveznostih na predhodni stopnji študija;
 • možnost imate priložiti tudi Dokazila o znanju tujih jezikov (priloženo potrdilo o opravljenem tujem jeziku na maturi ali jezikovnem tečaju sicer na FPPV ni obvezno kot merilo za ocenjevanje prijav, vendar je priporočljivo, da ga priložite že pri prijavi.

Postopek prijave:

1. Prosimo, da dobro preberite cel razpis, ki ga najdete tukaj
2. Zainteresirani se lahko prijavite na naši spletni strani, preko te povezave in skupaj z dokumenti, ki veljajo kot kriterije za izbor pošiljate na

Kontakt za dodatne informacije: as.mag. Pia Valenzuela, Koordinatorka za mednarodno sodelovanje,

Druga razpisna dokumentacija