Mobilnost za PRAKSO

Razpis za izmenjavo Erasmus+ za namen praktičnega usposabljanja

Izmenjava Erasmus+ za namen praktičnega usposabljanja lahko traja od 2 do 12 mesecev. Gre za možnost usposabljanja in pridobitve izkušenj iz prakse, kar pospeši nadaljnjo pot do zaposlitve. Sami si lahko izberete prakso in trajanje. Baza podjetij in ostalih organizacij, ki želijo gostiti Erasmus+ študente na praksi, se nahaja na tej povezavi: http://erasmusintern.org/

Kriterij izbora za izmenjavo Erasmus+

Osnovni pogoji:

  • da bo imel celoten čas študija v tujini aktiven status študenta na FPPV,
  • da bo v času študija v tujini vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija na FPPV,
  • da skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v času študija v tujini), ne bo presegel maksimuma 12 mesecev skupnega trajanja mobilnosti (študija in prakse) v tujini v okviru programa Erasmus+.

Merila za izbor

Dodatni kriteriji:

  • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (v slovenščini);
  • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu;
  • potrdilo o opravljenih izpitnih obveznostih na predhodni stopnji študija;
  • možnost imate priložiti tudi Dokazila o znanju tujih jezikov (priloženo potrdilo o opravljenem tujem jeziku na maturi ali jezikovnem tečaju sicer na FPPV ni obvezno kot merilo za ocenjevanje prijav, vendar je priporočljivo, da ga priložite že pri prijavi.

Postopek prijave:

1. Prosimo, da dobro preberite cel razpis, ki ga najdete tukaj
2. Zainteresirani se lahko prijavite na naši spletni strani, preko te povezave: prijavni obrazec ter application form. Dokumente ki veljajo kot kriteriji za izbor, pa pošljete na

Kontakt za dodatne informacije: as.mag. Pia Valenzuela, Koordinatorka za mednarodno sodelovanje,

Druga razpisna dokumentacija