Jerovšek, Tone

Izr. prof. dr. Jerovšek, Tone

Predmeti
Kontakt
Dr. Tone Jerovšek je izredni profesor upravnega  prava, ki ga je predaval na Fakulteti za upravo in  Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, na Fakulteti za državne in evropske študije Brdo pri Kranju in Evropski pravni fakulteti v NG.

Poklicno pot  je sprva opravljal v zakonodaji in sodstvu. Bil je samostojni svetovalec Skupščine SRS v Zakonodajnopravni komisiji, sekretar Zbora občin Skupščine SRS,  predsednik Zakonodajno pravne komisije Skupščine SRS, sodnik Vrhovnega sodišča SRS, sodnik Ustavnega sodišča RS, predsednik Ustavnega sodišča RS in dekan Fakultete za državne in evropske študije. Bil je tudi član številnih strokovnih skupin za pripravo sprememb ustave, zakonodaje, različnih komisij, med drugim predsednik skupine, ki je pripravila in predlagala v sprejem zakon o prvih demokratičnih volitvah, eden od treh referentov, ki so obrazložili koncept osamosvojitve Slovenije in izvedbe plebiscita (Poljče 1990), kjer je bila sprejeta odločitev o plebiscitu, član skupine, ki je pripravila osnutek Ustave RS (Podvin 1991).

Zlasti se ukvarja s proučevanjem upravnega procesnega prava in upravnega sodnega varstva inpravne ureditve državne uprave. Izsledke tega znanstveno raziskovalnega dela je predstavil na številnih konferencah posvetih in seminarjih in v člankih v strokovnih in znanstvenih revijah.

Objavil več knjig in to: Upravno procesno pravo, učbenik, FDŠ, Brdo pri Kranju, 2009;Upravni postopek in upravni spor, učbenik, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2010; Upravni postopek in upravni spor, soavtorica P. Kovač, učbenik, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2010; Posebni upravni postopki, soavtorica P.Kovač, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2008;Upravni postopek, FDŠ, Brdo pri Kranju, 2007; Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, skupaj z G. Trpin et al., IJU PF, Ljubljana, 2004; Zakon o davčnem postopku s komentarjem, skupaj z  I.Simič, B. Škof et al. Davčni Inštitut, Ljubljana, 2008; Začasne odredbe, M. Šipec, N. Plavšak, M klampfer, J. Čebulj, GV Založba, Ljubljana 2001;  Komentar ustave RS, L.Šturm et al., FDŠ, Ljubljana, 2002;  Pravnomočnost konkretnih upravnih aktov, Uradni list RS, Ljubljana 1992
IMG_4166 (002).jpg