Perše, Tomaž

Asist. mag. Perše, Tomaž

Predmeti Javne finance in davki
Kontakt
Mag. Tomaž Perše je magister ekonomskih znanosti s področja makroekonomije, z dolgoletnimi izkušnjami na finančnem, davčnem in korporativnem pravu.

Diplomiral je na Ekonomski fakulteti leta 1999 v Ljubljani s področja revidiranja potem, ko je zaključil dve smeri dodiplomskega študija in sicer smer trženje in smer finance.

Karierna pot ga je zanesla na Agencijo za tuje investicije in gospodarsko promocijo v okviru Ministrstva za gospodarstvo, kjer si je nabiral izkušnje kot svetovalec potencialnim tujim investitorjem. Od leta 2005 do 2008 je pridobival izkušnje v kabinetu Ministrstva za finance. Bil je svetovalec na področju davčne zakonodaje, pa tudi član kar nekaj nadzornih svetov velikih gospodarskih družb in javnih zavodov.

Leta 2009 se je zaposlil na Davčni upravi RS, ki jo je med letoma 2012 in 2013 tudi vodil kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja. Tam je pridobil dragocene izkušnje na področju davčnega poslovanja velikih in malih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in fizičnih oseb. V okviru svojega dela se je sprotno izobraževal in leta 2017 na Evropski Komisiji opravil izpit za certificiranega ocenjevalca uspešnosti davčnih uprav po metodi TADAT.
Leta 2016 se je zaposlil na Posebnem finančnem uradu RS, ki je zadolžen za velike gospodarske družbe, banke in zavarovalnice.

Leta 2017 je bil z dvo-tretjinsko večino Državnega zbora RS izvoljen člana Fiskalnega sveta, z mandatno dobo 5 let, kjer je zaposlen 50% delovnega časa, decembra 2020 pa se je pridružil vodstveni ekipi Finančne uprave RS na Generalnem finančnem uradu RS.
Tomaz_Perse (002).jpg