Čebulj, Janez

Izr. prof. dr. Čebulj, Janez

Predmeti
Kontakt
Izr. prof. dr. Janez Čebulj je izredni profesor za upravno pravo, upravni postopek in ustavno-sodno presojo na Fakulteti za pravo in management.

Diplomiral je leta 1986 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1992 pridobil tudi naziv magistra prava. Doktorsko disertacijo je uspešno zagovarjal in pridobil naziv doktorja pravnih znanosti leta 1992 na  Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Med leti 1986 in 1991 je bil zaposlen na Inštitutu za javno upravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Med leti 1991 in 1994 je bil svetovalec Vlade RS za področje varstva okolja in javnih služb. Od leta 1993 je bil sekretar Ustavnega sodišča in sicer do leta 1998, ko je začel opravljati funkcijo sodnika ustavnega sodišča. Med leti 2004 in 2007 je bil predsednik Ustavnega sodišča. Med leti 2008 in 2011 je bil dekan in prodekan Fakultete za državne in evropske študije v Kranju. Trenutno je vodja projektov v zasebni svetovalni organizaciji.

Njegovo raziskovalno delo se nanaša predvsem na področja upravnega prava, ustavnega upravnega prava, informacijske zasebnosti, javnih služb, sodnega nadzora nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov ter upravno procesnih vidikov varstva okolja.
cebulj.jpg