Prof. Dr. Dr. Jaklič, Klemen (Oxford ZK, Harvard ZDA)

Prof. Dr. Dr. Jaklič, Klemen (Oxford ZK, Harvard ZDA)

Predmeti
Kontakt
Klemen Jaklič je redni profesor za področje ustavnega prava in sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Iz primerjalnega ustavnega prava je nato najprej magistriral na Univerzi Harvard, nato pa iz evropskega ustavnega prava in teorije doktoriral na Univerzi Oxford, ter kot Fullbrightov štipendist (iz primerjalnega ustavnega prava in teorije) na univerzi Harvard pidobil še svoj drugi doktorat. V času doktorskega raziskovanja je bil izbran v skupino znanstvenikov, ki so delali pod vodstvom vodilnih svetovnih avtoritet tega področja – Franka Michelmana, Laurenca Tribea, Paula Craiga, Henryja Steinerja, ter Nobelovega nagrajenca Amartya Sena.

Po doktoratu na Univerzi Oxford leta 2008 je na Univerzi Harvard deset let predaval pri skupaj več kot dvajset predmetih s svojega področja, na petih različnih oddelkih univerze, ter pri vsakem od slednjih prejel univerzitetno nagrado za odličnost v poučevanju. Za svoj raziskovalni prispevek (v okviru njegovega drugega doktorata) je prejel nagrado Univerze Harvard (Mancini Prize) za »najboljše delo na področju evropskega prava in evropske pravne misli«. Je avtor, soavtor ali sodelavec pri več kot dvesto prispevkih s področja ustavnega prava in človekovih pravic, med katerimi sta tudi soavtorstvo obeh vodilnih Komentarjev Ustave Republike Slovenije in avtorstvo prvega slovenskega prevoda ter komentarja Ustave ZDA. Pri Oxford University Press je leta 2014 izšla njegova knjiga Constitutional Pluralism in the EU, prva in do sedaj edina znanstvena monografija slovenskega pravnika pri tej vodilni svetovni založbi. Mednarodna pravna skupnost jo označuje kot »pomemben in neznansko koristen« prispevek k ustavnopravni znanosti, kot prvo »konsistentno utemeljitev celotne smeri« evropskega ustavnega pluralizma (J. H. H. Weiler, The European Journal of International Law), ter kot »prispevek velike vrednosti«, s katerim Jaklič »utemelji in osmisli smer ustavnega prava, ki položi nič manj kot temelje novemu, izpopolnjenemu načinu razumevanja prava« (E. Dubout, Revue française de droit constitutionnel), ipd.

Z vabljenimi predavanji DDr. Jaklič nastopa v vodilnih mednarodnih akademskih okoljih. Na 53. letni konferenci Societas Ethica, vseevropskega združenja za raziskovanje etike, je nastopil z uvodnim predavanjem (»keynote lecture«) »The Morality of EU Constitution«. Na Centru za evropske študije Univerze Harvard je imel predavanje »The Democratic Core of European Constitution«, s predavanjem »Liberal Legitimacy and the Quesiton of Respect« pa je nastopil v okviru vabljenih predavanj fakultetnega zbora harvardske Pravne fakultete. Na Harvard College, Harvard Hall Auditorium, je imel vabljeno predavanje »The Case For and Against Open Borders«, vabljeni uvodni predavatelj pa je bil tudi na mednarodni znanstveni konferenci na Ustavnem sodišču Republike Slovenije leta 2015. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je bil v študijskem letu 2012/13 gostujoči predavatelj iz tujine.

Je član številnih znanstvenih združenj in ocenjevalec ustavnopravnih člankov ter monografij (»peer reviewer«) za objavo pri vodilnih mednarodnih znanstvenih založbah in revijah, kot na primer Hart Publishing (Oxford), ICON (Journal of International Constitutional Law), Ratio Juris, Harvard International Law Journal, kjer je bil tudi sourednik. V mandatu 2008–12 je bil slovenski član Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (Beneške komisije). Od leta 2013 je bil vsako leto uvrščen med deset najvplivnejših slovenskih pravnikov (izbor IUS INFO), v zadnjih treh letih pa je bil izbran za najuglednejšega slovenskega pravnika (izbor Tax-Fin-Lex). Marca 2017 je bil izvoljen za Ustavnega sodnika RS.
jaklic.jpg