Maver, Aleš

izr. prof. dr. Maver, Aleš

Predmeti
Kontakt
Doc. dr. Aleš Maver (1978) je docent za srednjeveško zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral iz slovenistike in latinistike, na Teološki fakulteti pa iz teologije. Leta 2009 je na Filozofski fakulteti doktoriral iz zgodovine z disertacijo Politična zgodovina v latinskem krščanskem zgodovinopisju 4. in 5. stoletja. Njegova znanstvena bibliografija obsega nad sto petdeset del (vključno s štirimi monografijami)

Dejaven in javno prepoznaven je tudi kot prevajalec in politični komentator. Sodeloval je pri celovitem slovenskem prevodu (2009–2013) Časti in slave Vojvodine Kranjske barona Janeza Vajkarda Valvasorja. Svoje politične analize objavlja v Dnevniku, Večeru in spletnem časopisu Časnik. Med letoma 2012 in 2016 je bil odgovorni urednik krščanske revije za duhovnost in kulturo Tretji dan.
maver.jpg