Menard, Maja

Dr. Menard, Maja

Predmeti
Kontakt
Dr. Maja Menard je doktorica pravnih znanosti s področja mednarodnega prava in ustanovna partnerica v Odvetniški družbi Fatur Menard, o.p., d.o.o.
Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2000 je magistrirala na Univerzi Pariz Ouest v Franciji leta 2001 in po treh letih raziskovalnega dela tudi uspešno zaključila doktorski študij s področja mednarodnega javnega prava.

Po končanem doktorskem študiju je več kot štiri leta delala kot odvetnica v mednarodni odvetniški pisarni Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LPP v Parizu, kjer je pridobila mednarodne izkušnje s področja reševanja sporov pred arbitražo ter mednarodnimi in domačimi sodišči, prava EU in mednarodnega prava. Po vrnitvi v Slovenijo je kot odvetnica in partnerica delala v okviru Odvetniške pisarne Ulčar & Partnerji d.o.o., predvsem na področjih reševanja sporov, gospodarskega prava, zlasti prevzemov in združitev podjetij, prava EU ter mednarodnega prava. Strankam je svetovala tudi v zvezi z vprašanji konkurenčnega prava, predvsem državnih pomoči, in jih zastopala pred Sodiščem Evropske Unije, Evropskim sodiščem za človekove pravice, arbitražnimi tribunali in domačimi sodišči.

Leta 2017 je ustanovila svojo odvetniško pisarno in jo konec leta 2018 združila z Odvetniško družbo Fatur v Odvetniško družbo Fatur Menard. Domačim in tujim strankam svetuje v zvezi z vprašanji gospodarskega prava, vključno s prevzemi in združitvami, financiranjem poslov, ustanavljanjem investicijskih skladov ter korporativnim upravljanjem družb. Hkrati tudi zastopa stranke v najrazličnejših postopkih reševanja sporov, tudi pred Sodiščem EU in Evropskim sodiščem za človekove pravice. Aktivna je tudi na področju arbitražnega prava, kjer svetuje domačim in tujim strankam in jih zastopa v komercialnih in investicijskih arbitražah, v arbitražnih postopkih pa sodeluje tudi kot arbiter, vključno s postopki v okviru Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije in Mednarodnega arbitražnega sodišča pri Mednarodni trgovinski zbornici. Je slovenska članica Mednarodnega arbitražnega sodišča pri Mednarodni trgovinski zbornici. Je tudi avtorica številnih znanstvenih in strokovnih del s področja arbitražnega prava, prava EU in mednarodnega prava. Pogosto tudi predava o temah s svojih področij specializaciue na konferenčnih in podobnih dogodkih ter kot gostujoča predavateljica na različnih institucijah.
 
menard_copy_1.jpg