Šorli, Marko

Šorli, Marko

Predmeti
Kontakt
Marko Šorli je sodnik Ustavnega sodišča od leta 2016. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po sodniški službi na Občinskem sodišču v Kranju od leta 1977 do 1981 je bil sodnik Višjega sodišča v Ljubljani do leta 1996, ko je bil imenovan na mesto vrhovnega sodnika. Od leta 1999 je vodil Oddelek za mednarodno sodelovanje v sodstvu, leta 2000 pa je postal vodja kazenskega oddelka in podpredsednik Vrhovnega sodišča (do leta 2010). Je član izpitne komisije za državne pravniške izpite za predmet kazensko pravo. Leta 1994 je bil izvoljen za člana Sodnega sveta in bil zadnji dve tretjini svojega mandata najprej podpredsednik in nato še predsednik tega organa.

Poleg strokovne dejavnosti na področju kazenskega prava je Marko Šorli ves čas svoje sodniške kariere aktivno sodeloval pri reševanju vprašanj, povezanih z organizacijo in demokratizacijo sodstva. Z referati je sodeloval na več kongresih, strokovnih srečanjih in seminarjih doma in na tujem. Leta 1997 je na mednarodnem srečanju predstavnikov sodnih svetov na Poljskem imel referat z naslovom Vloga sodnega sveta pri zagotavljanju neodvisnosti sodstva. Na 5. srečanju predsednikov evropskih vrhovnih sodišč z naslovom Activities for the development and the consolidation of democratic stability, ki je v organizaciji Sveta Evrope potekal leta 1999 v Ljubljani je imel uvodni referat z naslovom Publicity of the activities of the Supreme Court. Leta 2002 je Marko Šorli postal član Komisije za učinkovitost sodstva pri Svetu Evrope (European Commission for the Efficiency of Justice – CEPEJ).

Njegov strokovni opus obsega več kot 40 člankov za strokovne publikacije in revije, je tudi soavtor Komentarja Ustave Republike Slovenije (Fakulteta za državne in evropske študije) in Velikega komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika.
 
Marko Šorli -SLIKA (002)_copy_1.jpg