Zobec, Barbara

Zobec, Barbara

Predmeti
Kontakt
Barbara Zobec je bila rojena leta 1955. Leta 1979 je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in se še istega leta zaposlila kot pripravnica na Javnem tožilstvu za območje Ljubljane. Dve leti zatem je opravila državni pravniški izpit ter postala strokovna sodelavka na javnem tožilstvu. Kasneje, leta 1984 je začela kariero kazenske sodnice na Temeljnem sodišču v Ljubljani. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je postala sodnica Višjega sodišča v Ljubljani ter nato leta 2002 vrhovna sodnica na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča. Od leta 2008 ima položaj svetnice, od leta 2010 pa je namestnica vodje tega oddelka. Z referati s področja kazenskega prava in kazenskega procesnega prava je sodelovala na različnih konferencah, seminarjih in sodniških šolah, je tudi dolgoletna izpraševalka za področje kazenskega prava in članica stalne izpitne komisije za opravljanje pravniškega državnega izpita. Objavila je več člankov s področja kazenskega (procesnega) prava in kriminologije, med drugim je tudi soavtorica zadnje izdaje Komentarja Ustave in Velikega znanstvenega komentarja Kazenskega zakonika. Njen raziskovalni interes je posvečen množičnim umorom med drugo svetovno vojno in neposredno po njej, sodnim umorom in drugim hudodelstvom, storjenim med totalitarnim obdobjem ter rehabilitaciji žrtev komunističnega režima.  Je tudi članica Evropske mreže sodnikov (European Judicial Network), majhne skupine sodnikov evropskih ustavnih sodišč, ESČP in SEU, organizirane znotraj ameriške asociacije pravnikov The Federalist Society.
 
SLIKA BARBARA ZOBEC (002)_copy_1.jpg