Urnik za 2. semester je objavljen!

Urnik za 2. semester je objavljen!

Urnik za drugi semester je objavljen na tej povezavi. Manjše spremembe v urnikih so mogoče tudi po objavi, zato ga sproti spremljajte.

Spremenjeno je tudi izvajanje nekaterih predmetov med obema semestroma:
  • Metode strokovnega in raziskovalnega dela (UNI2 obvezni, MAG2 izbirni) se prestavijo na drugi semester
  • Poslovno komuniciranje (UNI2, obvezni) se prestavi iz drugega v prvi semester
  • Analiza poslovanja organizacij (UNI3, obvezni smerni) se prestavi v drugi semester
  • Temelji poslovanja finančnih institucij (UNI3, obvezni smerni) se prestavijo v drugi semester
  • Bančništvo in zavarovalništvo (MAG2, izbirni) se prestavi v drugi smeester
  • Finančne institucije, trgi in regulacija (MAG2, izbirni smerni) se prestavijo v drugi semester
Vse gornje spremembe z izjemo prvih dveh so začasne narave in so uvedene zaradi lažje izvedbe predmetnika.

Nazaj