Bančništvo in zavarovalništvo

Ime predmeta:Bančništvo in zavarovalništvo
Semester izvedbe:4. semester (pomladni)
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede.

Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti ustrezno znanje iz matematike in statistike, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale. Zaželeno je znanje iz Poslovnih financ.

Cilji
 • Seznaniti študenta s področjema bančništva in zavarovalništva, temeljnimi koncepti z obeh področij in aplikativnimi primeri.
 • Seznaniti študenta z načeli in osnovnimi orodji, ki so potrebni pri finančni kalkulaciji v bančništvu in zavarovalništvu.
Kompetence
 • Pridobitev znanja in razumevanje osnovnih principov s področij bančništva in zavarovalništva.
 • Razumevanje in razlikovanje med posameznimi instrumenti s področij bančništva in zavarovalništva.
 • Sposobnost samostojnega odločanja v zvezi z bančnimi in zavarovalniškimi produkti.
 • Zmožnost sodelovanja v inštitucijah, ki so na kakršenkoli način povezane z bančništvom in zavarovalništvom.
Učni izidi
Študent bo pridobil poglobljena znanja z različnih vidikov delovanja bančništva in zavarovalništva, s čimer bo lažje razumel delovanje v obeh podsistemih finančnega sveta. Razumel bo razlike med različnimi bančnimi in zavarovalniškimi instrumenti ter bil tako sposoben samostojnega odločanja in delovanja.

Vsebina predmeta
 • Uvod v bančništvo in zavarovalništvo,
 • Tveganja in upravljanje s tveganji (VaR, diverzifikacija in tveganje, kreditno tveganje),
 • Upravljanje osebnih tveganj (tveganje in izguba dohodka, …),
 • Zavarovanja (motivi, vrste, kalkulacija in tveganja),
 • Aktuarstvo,
 • Finančne krize,
 • Centralne banke,
 • Banke in obrestne mere.
 Oblike in metode dela
 • Razlaga učiteljev
 • Pogovor / razprava
 • Predstavitve seminarskih nalog
 • Vabljena predavanja
Sistem ocenjevanja in kriteriji
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: seminarske naloge (30% uteži v skupni oceni) in pisnega izpita (70% uteži).
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih uteži, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivna ocena zaključnega izpita.
 Priporočena dodatna literatura:
 • Brealey, R., S. Myers in F. Allen (2011). Principles of Corporate Finance. 10 izdaja. New York: McGraw-Hill.
 • Brigham, E. in J. Houston (2016). Fundamentals of Financial Management. Mason: South-Western.
 • Saunders, A. in M.M. Cornett (2012). Financial Markets and Institutions. 5 izdaja. New York: McGraw-Hill.
 • Članki s področja.
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Nekrep, Mojca
nekrep.jpg