Poslovne finance

Ime predmeta:Poslovne finance
Semester izvedbe:4. semester (pomladni)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni (UNI) oz. izbirni (MAG) predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem in magistrskem študijskem programu Poslovne vede.

Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti srednje znanje iz matematike in statistike, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale pri izvedbi predmeta.

Cilji
 • Seznaniti študenta s temeljnimi teoretičnimi koncepti in aplikativnimi primeri s področja poslovnih financ in finančnega upravljanja.
 • Seznaniti študenta z načeli in osnovnimi orodji, ki so potrebni pri finančni funkciji v podjetju.
Kompetence
 • Pridobitev znanja in razumevanje osnovnih principov finančne funkcije in finančnega direktorja v podjetju.
 • Razumevanje financiranja podjetja.
 • Razumevanje vrednosti denarja v času,  donosnosti, tveganja, denarnega toka, načinov financiranja ter razporejanja finančnih sredstev.
 • Zmožnosti prepoznavanja finančnih procesov.
 • Sposobnost analiziranja in optimiziranja finančnega poslovanja.
 • Zmožnost načrtovanja in vrednotenja prihodnjih finančnih učinkov poslovanja podjetja.
Učni izidi
Študent bo pridobil poglobljena znanja s področij financ in poslovnih financ, s čimer bo lažje razumel delovanje finančnega sveta, v finančnem ali nefinančnem podjetju pa bo sposoben finančnega odločanja in delovanja.

Vsebina predmeta
 • Uvod v finance
 • Podjetje in finance
 • Finančna funkcija, finančnik
 • Vrednost denarja v času
 • Denarni tok
 • Financiranje podjetja z lastniškim kapitalom
 • Politika dividend
 • Financiranje podjetja z dolgovi, vloga bank
 • Tveganje in donosnost
 • Vrednostni papirji, vloga borz
 • Strošek in struktura kapitala
 • Investicijske odločitve
 • Leasing
 • Nove oblike financiranja (ICO, blockchain)
 Oblike in metode dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Obravnava študijskih primerov
 • Delo v skupinah
 • Individualno delo na primerih
Sistem ocenjevanja in kriteriji
Preverjanje znanja je sestavljeno iz: domačih nalog (30% uteži v skupni oceni) in pisnega izpita (70% uteži). 

Obvezna literatura
 • Brigham, E. F. in Houston, J. F. (2016). Fundamentals of financial management. Boston: Cengage Learning.
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Nekrep, Mojca
nekrep.jpg