Univerzitetni program

Fakulteta za poslovne vede

izvaja univerzitetni študijski program Poslovne vede.

Program traja tri leta (šest semestrov) in obsega 180 ECTS kreditnih točk.

Po uspešno zaključenem študiju boste postali diplomirani ekonomist (UN) / diplomirana ekonomistka (UN). Univerzitetni študijski program Poslovne vede je sestavljen po pravilih bolonjskega procesa in je mednarodno primerljiv s programi v Sloveniji in v državah Evropske unije.

Poudarki in kompetence programa

  • spodbujanje etičnega odločanja,
  • krepitev sposobnosti javnega nastopanja,
  • spodbujanje samostojnega in timskega dela,
  • krepitev znanja poslovne angleščine,
  • pestra paleta izbirnih predmetov,
  • sodelovanje v mednarodnih izmenjavah (ERASMUS+ in CEEPUS),
  • specializirana knjižnica s področij podjetništva, ekonomije in financ, prava, filozofije, etike,
  • sodelovanje v okviru svetovne mreže katoliških univerz.

Univerzitetna diploma dodiplomskega programa Poslovnih ved na Fakulteti za poslovne vede ponuja možnosti nadaljevanja študija na domačih in mednarodnih podiplomskih programih v okviru bolonjskega izobraževanja.


Vpisni pogoji (MAG in UNI)

Preden se odločite za vpis, se pozanimajte o vpisnih pogojih. Predlagamo, da si preberete vsebino razpisa:

univerzitetni študij
magistrski študij

Želim se vpisati na Fakulteto za poslovne vede

HITRI VPIS
Univerzitetni program