Sodobnost vsebin:
 • pri oblikovanju predmetnika se zgledujemo po uglednih tujih šolah, kot npr.: UIC Barcelona, Boston College, MIT, Harvard University, Sacro Cuore Milano…
 • uporabljamo študijski material, ki je učno čtivo tudi na drugih uglednih mednarodnih univerzah
 • posamezna predavanja se sproti posodabljajo z aktualnimi mednarodnimi vsebinami
Uporabnost znanj v praksi:
 • številni naši učitelji imajo dolgoletne praktične poslovne izkušnje, tudi mednarodne
 • v učnem procesu redno preizkušamo pridobljena teoretična znanja na primerih iz prakse
 • na predavanjih in javnih dogodkih redno gostimo predavatelje iz prakse: poslovneže, finančnike, politike...
Etičnost v delovanju:
 • vodstvo fakultete in vsi sodelavci smo zavezani k upoštevanju najvišjih etičnih načel
 • v delu s študenti redno izpostavljamo pomen etičnosti v poslovanju
Zaposljivost diplomantov:
 • po naših evidencah med našimi bivšimi diplomanti ni brezposelnih,
 • številni bivši diplomanti so zaposleni tudi v uglednih tujih multinacionalkah, kot sta npr. Coca Cola ali Goodyear.
Kaj o nas pravi Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu?

NAKVIS

Preberi več
Kaj o nas menijo naši študenti?
Preberi več
študenti

Mednarodno sodelovanje:
 • sodelujemo s številnimi mednarodnimi šolami, z Univerzo UIC imamo dogovor o dvojni diplomi magistrskega študija in dogovor o doktorskem študiju
 • vpeti smo v programe izmenjav za študente in učitelje CEEPUS ter ERASMUS, s podpisanimi več kot 15 sporazumi
Povezovanje s podjetji in ustanovami:
 • v okviru večjega števila predmetov obiskujemo podjetja in različne ustanove ter preverjamo uporabnost naših znanj v realni poslovni praksi
Karierni razvoj študentov:
 • spremljamo karierni razvoj študentov in jim po potrebi dajemo karierne nasvete, tudi ko so že zaključili študij pri nas
Oseben odnos s študenti:
 • vse pedagoške aktivnosti vedno potekajo v majhnih skupinah
 • pri študentih spodbujamo oblikovanje in izražanje argumentiranih osebnih mnenj, tudi če so v nasprotju s splošno prevladujočimi oz. lastnimi mnenju učiteljev ter drugih študentov
Kakovost in ugled učiteljev v strokovni javnosti:
 • naši učitelji so s svojimi znanstvenimi prispevki redni udeleženci na odmevnih mednarodnih konferencah in objavljajo v uglednih mednarodnih publikacijah
 • aktivni smo tudi v javnih razpravah o širših gospodarsko-političnih vprašanjih
Vrhunski raziskovalni program:
 • trenutno sodelujemo v močnem mednarodnem aplikativnem projektu s še devetimi partnerji iz štirih držav
Prilagodljivost programov:
 • redno spremljamo in merimo zadovoljstvo študentov s študijskimi programi oz. posameznimi predmeti in jih tudi sproti prilagajamo
Sodobno opremljeni prostori fakultete:
 • od septembra 2018 dalje delujemo v sodobno opremljenih prostorih fakultete, kjer je našim študentom in sodelavcem na voljo vsa infrastruktura za vrhunsko pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo
FPPV križarjenje 2018
Erasmus 2020 FPPV