Fakulteta za znanje in ne za plačilne kaprice učiteljev

Na fakulteti za pravo in poslovne vede so v ospredju študirajoči. Pedagoški proces je bolj namenjen gradnji kompetenc študirajočih kot skrbi za lagoden življenjski standard učiteljev.

Dohodkovne kaprice učiteljev ne smejo prekinjati študijskega procesa. Na Fakulteti za pravo in poslovne vede so zaželeni tisti učitelji, ki postavljajo poslanstvo poučevanja pred prizadevanja za dvig lastnega osebnega dohodka.

Časa, ki ga učitelji namenjajo za pravdanje za višji dohodek namesto v poučevanje in v skrb za dvig kakovosti pedagoškega procesa, ni mogoče povrniti. Študenti so s tem pahnjeni v brezizhoden položaj boja za prestiž med interesnimi skupinami in izgubljajo pomemben čas za gradnjo svojih kompetenc.

Dobrodošli na Fakulteti za pravo in poslovne vede

Želim se vpisati na Fakulteto za pravo in poslovne vede

HITRI VPIS

Fakulteta za znanje in ne za plačilne kaprice učiteljev