Dosežek našega sodelavca na znanstvenem in ekumenskem področju

Dosežek našega sodelavca na znanstvenem in ekumenskem področju

Rusist, zgodovinar in teolog dr. Simon Malmenvall, sodelavec Fakultete za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu in Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, je uspešno zaključil svoj podoktorski temeljni raziskovalni projekt s področja teologije z naslovom »Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja«. Projekt, ki se med 1. 7. 2019 in 30. 6. 2021 izvajal na Fakulteti za pravo in poslovne vede, je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Glavni rezultat in sintezo omenjenega projekta predstavlja znanstvena monografija v angleškem jeziku, izdana pri založbi Pravoslavne teološke fakultete Univerze v Beogradu. Naslov monografije se glasi: Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe: Boris and Gleb of Kievan Rus, Jovan Vladimir of Dioclea, and Magnus Erlendsson of Orkney. Avtor izvirno obravnava pojav srednjeveških vladarskih mučencev, ki je odločilno zaznamoval proces pokristjanjevanja in oblikovanja zgodovinske zavesti (bodočih) katoliških in pravoslavnih dežel na vzhodu in severu Evrope. Izid monografije pomeni nadaljnjo krepitev ekumensko zavednih prijateljskih odnosov med slovenskim in srbskim oziroma pravoslavnim visokošolskim prostorom, s tem pa tudi mednarodno odmevnost opravljene raziskave.

Ob izidu monografije je Fakulteta za pravo in poslovne vede pripravila spletno predstavitev v obliki pogovora z avtorjem, ki ga je vodil zgodovinar in germanist dr. Matic Batič, sodelavec Študijskega centra za narodno spravo.

Na sliki desno: Sveta knežja brata Boris in Gleb (umorjena leta 1015), novgorodska ikona iz 14. stoletja (Ruski umetnostni znanstveno-restavratorski center, Moskva)

Nazaj