Nastop našega sodelavca v radijski oddaji

Nastop našega sodelavca v radijski oddaji

Naš sodelavec doc. dr. Simon Malmenvall je nastopil v oddaji Glasovi svetov na tretjem programu (program ARS) Radia Slovenija. Ponudil je strnjen pregled ruske idejne zgodovine in njene temeljne dvoumnosti v razmerju do evropske identitete. Oddaja po svojem namenu in vsebini krepi medkulturni in medkonfesionalni dialog. 

Nazaj