Pridobitna dejavnost župnij in samostanov

Andrej Naglič

Pridobitna dejavnost župnij in samostanov

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.171.4

Ključne besede: cerkve in druge verske skupnosti, verska dejavnost, pridobitna dejavnost, splošna svoboda ravnanja, svoboda veroizpovedi, svobodno delovanje verskih skupnosti

Izvleček:
Nekateri slovenski državni organi nasprotujejo možnosti, da bi se cerkve in druge verske skupnosti ter njihovi sestavni deli lahko vsaj v minimalni meri ukvarjali tudi s pridobitno dejavnostjo na trgu. Tovrstne dejavnosti naj namreč v primeru cerkva in drugih verskih skupnosti ter njihovih sestavnih delov ne bi bilo mogoče vpisati v Poslovni register Slovenije. Vsa njihova dejavnost naj bi se opravljala izključno nepridobitno oziroma prostovoljsko. Denimo župnije ali samostani naj ne bi mogli prodajati nabožnih predmetov, spominkov in tiskovin ali oddajati v najem dijaških in študentskih sob ter pastoralnih dvoran. Takšno naj bi bilo vsaj stališče Tržnega inšpektorata in Urada za verske skupnosti. Teoretičnopravna izhodišča, primerjalnopravni pogled in pozitivnopravne določbe organiziranja in delovanja cerkva in drugih verskih skupnosti ter njihovih sestavnih delov pa ne utemeljujejo tovrstne omejujoče razlage načela svobodnega delovanja verskih skupnosti. Tako restriktivna razlaga tega ustavno zagotovljenega načela bi pomenila poseg v splošno svobodo ravnanja cerkva in drugih verskih skupnosti ter njihovih sestavnih delov, krnila bi finančno vzdržnost njihove notranje organizacije in jim oteževala delovanje na splošnokoristnih področjih.

PDF

Pridobitna dejavnost župnij in samostanov