Inovativni management

Inovativni management

1. letnik

Predmet Vrsta predmeta Semester ECTS
Aplikativna etika obvezni skupni 1 8
Odnosi z javnostmi in javno mnenje obvezni skupni 1 6
Metode raziskovalnega dela obvezni skupni 1 6
Pravni in etični temelji svobodnega podjetništva obvezni skupni 1 10
Integralni management in razvoj podjetja obvezni skupni 2 8
Poslovna angleščina 1 obvezni skupni 2 6
Mednarodno socialno podjetništvo ALI Človeški viri v inovativnem okolju izbirni dvojček 1 2 8
Odprto inoviranje ALI Poslovne finance izbirni dvojček 2 2 8

2. letnik

Predmet Vrsta predmeta Semester ECTS
E-storitve obvezni skupni 3 8
Poslovna angleščina 2 obvezni skupni 3 6
Management sprememb obvezni skupni 3 8
Insolvenčno pravo v Sloveniji in EU ALI Ocenjevanje vrednosti nepremičnin izbirni dvojček 3 3 8
Izbirni predmet iz nabora izbirnih predmetov za 2. letnik  izbirni 4 6
Magistrsko delo   4 24

Nabor izbirnih predmetov za 2. letnik:

  • Gospodarsko pravo II
  • Analiziranje temeljnih računovodskih izkazov
  • Evropsko zasebno pravo
  • Medkulturno poslovno komuniciranje
  • Politika nabave in prodaje
  • Uporabna ekonometrija
  • Trg dela
  • Okoljska ekonomika podjetja
  • Davčno načrtovanje in davčni postopek
  • Izbirni predmet drugih zavodov