Bobek, Vito

Prof. dr. Bobek, Vito

Predmeti Analiza poslovanja organizacij
Kontakt
Prof. dr. Vito Bobek deluje kot profesor mednarodnega managementa na Univerzi za uporabne znanosti FH Joanneum (Gradec, Avstrija). V svoji akademski karieri je objavil več kot 400 bibliografskih enot in obiskal 22 univerz po vsem svetu kot gostujoči profesor. Je član uredniškega odbora v petih mednarodnih revijah in založniškem podjetju Intech v Londonu.

Ima dolgoletne izkušnje delovanja v akademskem svetu, v svetovanju in v podjetništvu. Leta 2010 je ustanovil svetovalno podjetje Palemid, kjer je vodil 20 velikih projektov, kot sta npr. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija (2014 - 2020) in izboljšanje zmogljivosti za srbsko zbornico izvršiteljev. Sodeloval je tudi v številnih mednarodnih projektih v Italiji, Nemčiji, Združenem kraljestvu, ZDA, Španiji, Turčiji, Franciji, Romuniji, Hrvaški, Črni gori, Maleziji in na Kitajskem. Je tudi soustanovitelj Visoke šole za regionalni management AREMA v Sloveniji. V zadnjih 17 letih je bil tudi član nadzornega sveta KBM Infond DZU. Od leta 2017 je podpredsednik družbe Save-Ideas.com.

Na svojih prejšnjih funkcijah je deloval kot član Team Europe Slovenija, član Akademske strokovne skupine pri Komisiji EU (DG za izobraževanje) za ocenjevanje projektov Socrates / Erasmus, kot svetovalec ministra za ekonomske odnose in razvoj Slovenije glede strategije mednarodnih ekonomskih odnosov ter kot kolumnist v dnevniku Večer.
Bobek.jpg