Brus, Marko

Dr. Brus, Marko

Predmeti Pogodbeno pravo
Kontakt
Docent dr. Marko Brus je v letu 1989 zaključil študij prava in v letu 1995 študij ekonomije, oba na Univerzi v Ljubljani. Magistrski študij prava je opravil 1992, doktorski študij pa 1997, oba na univerzi v Heidelbergu. Približno štiri leta je deloval v odvetništvu, nato pa se je v letu 2001 zaposlil v sodstvu kot sodnik. V letih  1998 do 2011 je bil zaposlen kot docent za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti, nato pa znova kot sodnik, namreč kot višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani.
marko-brusa-docent2x.jpg