Dolenc, Primož

Prof. dr. Dolenc, Primož

Predmeti Davčni sistem in finančna politika
Kontakt
Bibliografijahttps://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20210125_140341_24565.html
Primož Dolenc, namestnik guvernerja Banke Slovenije, je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je zaključil tudi magistrski in doktorski študij. Leta 2006 je zagovarjal svojo doktorsko dizertacijo o upravljanju premoženja in dolga države.

Od leta 2000 do aprila 2016 je zasedal svetovalne in vodstvene položaje v več finančnih institucijah (državna zakladnica in poslovne banke). Bil je tudi redni profesor in raziskovalec na Univerzi na Primorskem, odgovoren za področje bančništva in financ.

Kot akademik je avtor in soavtor mnogih strokovno pregledanih člankov o financah, finančnih institucijah in finančnih trgih, soavtor treh univerzitetnih učbenikov in več monografskih publikacij, aktivno pa je kot govorec sodeloval tudi na številnih mednarodnih konferencah in več tujih univerzah.

Leta 2016, je bil, z začetkom mandata v aprilu 2016, imenovan za viceguvernerja in člana Sveta Banke Slovenije. Trenutno je član Splošnega odbora Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB) in Nadzornega odbora Evropskega bančnega organa. V Banki Slovenije je odgovoren za naslednja področja: Finančna stabilnost in makrobonitetna politika, Finančna statistika, Upravljanje tveganj in za del aktivnosti, povezanih s področjem sistemskega nadzora in regulative. Od maja 2018 do januarja 2019 je deloval v vlogi začasnega guvernerja Banke Slovenije.
IMG_0652_.jpg