Kocina, Luka

Asist. Kocina, Luka

Predmeti Računovodstvo
Kontakt
Asistent Luka Kocina je leta 2008 diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze Ljubljana z diplomsko nalogo “Računovodenje valutnih in obrestnih zamenja v centralnih bankah Evrosistema”. Za diplomsko delo je prejel nagrado Banke Slovenije, fakultetno Prešernovo nagrado in nagrado za prispevek k trajnostnemu razvoju Republike Slovenije.
 
Po študiju se je zaposlil v oddelku Računovodstvo na Banki Slovenije, kjer se je specializiral za računovodenje finančnih instrumentov, bilančno analizo, finančna tveganja in stroškovni kontroling. Leta 2009 je prekinil svoje delo na banki z namenom izvedbe magistrskega študija na Erasmus school of Economics, Erasmus University v Rotterdamu. Za študij v tujini je prejel štipendijo Banke Slovenije. Po vrnitvi je delal na banki in kot asistent pri predmetu Poslovodno računovodstvo na Ekonomski fakulteti.
 
V letih 2013 do 2015 je bil zaposlen kot finančni ekspert na Evropski Centralni banki. Pristojen je bil za pripravo konsolidirane bilance Evrosistema in njeno tolmačenje zainteresirani strokovni javnosti. Bil je eden ključnih ekspertov na projektu Financial information system (FIS), ki je z vidika tehnike in vsebine konsolidiral interno finančno poročanje centralnih bank Evrosistema. Kot predstavnik ECB je predsedoval strokovni skupini, ki je konsolidirala finančne standarde in povezane računovodske prakse v Evrosistemu.
 
Leta 2015 se je ponovno pridružil Banki Slovenije kot pomočnik in kasneje namestnik direktorja v oddelku Notranja revizija. V tem času je pridobil tudi mednarodni certifikat notranjih revizorjev CIA (Certified Internal Auditor). Leta 2017 je postal direktor oddelka Notranje finance in kontroling na Banki Slovenije in član investicijskega odbora. Na ravno Evrosistema je član odbora za monetarni prihodek in računovodsko politiko, odbora za proračun ECB, odbora za kontroling in drugih delovnih teles. Je zelo aktiven tudi na področju izvajanja tehničnih pomoči drugim centralnim bankam.
 
Od leta 2016 do leta 2020 je bil član strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v Republiki Sloveniji.
LKocina.jpg