Starček, Simon

Doc. dr. Starček, Simon

Predmeti Matematika, Javne finance in davki
Kontakt
Doc. dr. Simon Starček je diplomiral iz matematike na Univerzi v Mariboru. Magisterij in doktorat je zaključil na Univerzi v Ljubljani. Ukvarja se s področjem numerične matematike, verjetnosti in statistike, pri čemer se ukvarja s proučevanjem in uporabo sodobnih analitičnih metod, strojnega učenja, nevronskih mrež in umetne inteligence nasploh na različnih področjih.

Svoje raziskovalno delo usmerja tudi na področja podatkovne znanosti, poslovne analitike, prostorskih napovednih modelov, GIS-tehnologije ter kakovosti in prikaza prostorskih podatkov. Aktivno sodeluje pri različnih aplikativnih projektih in raziskavah, predava doma in v tujini in je avtor izvirnih znanstvenih prispevkov, strokovnih člankov in monografij.

Ima izkušnje s področja vodenja in upravljanja poslovnih procesov, delom v nadzornih svetih podjetij in javnih zavodih. Zasedal je več vodilnih delovnih mest, trenutno opravlja funkcijo namestnika generalnega direktorja Finančne uprave RS.
Simon_Starcek_2020_2.jpg