Organi Fakultete za pravo in poslovne vede

Organi Fakultete za pravo in poslovne vede bdijo nad izvajanjem vseh ključnih procesov na Fakulteti za pravo in poslovne vede. Procesni diagram fakultete je skrčeno prikazan na na spodnji sliki in sledi načelom vitkega upravljanja in načelom poslovne odličnosti. Načela so natančno opredeljena v Poslovniku kakovosti Fakultete za pravo in poslovne vede.

Delovanje organov Fakultete za pravo in poslovne vede je opredeljeno s Statutom Fakultete za pravo in poslovne vede, nekaj osnovnih podatkov o njih pa si lahko preberete na povezavah na desnem stranskem (osenčenem) vodilu.