Horvat, Tatjana

Izr. prof. dr. Horvat, Tatjana

Predmeti Denar in podjetniške finance
Izr. prof. dr. Tatjana Horvat je strokovnjakinja za področje poslovanja podjetij in javnega sektorja, z vidika bilanc (računovodskih izkazov), računovodstva, davkov, stečajev, revidiranja in financiranja.

Je državna notranja revizorka (licenca Ministrstva za finance RS) in preizkušena notranja revizorka (licenca Slovenskega inštituta za revizijo). Predava v Sloveniji in tujini ter je avtorica več kot 400 bibliografskih enot od izvirnih znanstvenih člankov, strokovnih člankov, prispevkov na domačih in mednarodnih konferencah, knjig, priročnikov idr.