Horvat, Tatjana

Izr. prof. dr. Horvat, Tatjana

Predmeti Računovodstvo, Poslovne finance, Temelji računovodstva in financ za odločanje, Temelji računovodstva za odločanje, Osnovno analiziranje temeljnih računovodskih izkazov, Temelji poslovanja javnega sektorja, Davčni sistem in finančna politika, Denar in podjetniške finance, Analiza računovodskih izkazov, Gospodarjenje sodobnega podjetja
Izr. prof. dr. Tatjana Horvat je strokovnjakinja za področje poslovanja podjetij in javnega sektorja, z vidika bilanc (računovodskih izkazov), računovodstva, davkov, stečajev, revidiranja in financiranja.

Je državna notranja revizorka (licenca Ministrstva za finance RS) in preizkušena notranja revizorka (licenca Slovenskega inštituta za revizijo). Predava v Sloveniji in tujini ter je avtorica več kot 400 bibliografskih enot od izvirnih znanstvenih člankov, strokovnih člankov, prispevkov na domačih in mednarodnih konferencah, knjig, priročnikov idr.