Denar in podjetniške finance

Ime predmeta:Denar in podjetniške finance
Semester izvedbe:3. semester (jesenski)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni (MAG) predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na podiplomskem študijskem programu Poslovne vede.

Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti srednje znanje iz matematike in osnovno znanje iz financ, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale pri izvedbi predmeta.

Cilji
 • Seznaniti študenta s temeljnimi teoretičnimi koncepti in aplikativnimi primeri s področja denarja in denarne politike.
 • Seznaniti študenta z načeli in orodji, ki so potrebni pri nakupu, prodaji, vrednotenju in investiranju podjetij.
Kompetence
 • Pridobitev znanja in razumevanje osnovnih principov ciljev in instrumentov denarne politike.
 • Razumevanje vloge in mehanizmov denarja in denarnega sistema.
 • Razumevanje povezav realnega in denarnega gospodarstva.
 • Zmožnosti prepoznavanja odločitev o nakupu in prodaji podjetja.
 • Razumevanje vrednotenja podjetja.
 • Zmožnosti prepoznavanja odločitev investiranju podjetja.
 • Pridobitev znanja o finančni moči in finančni analizi podjetja ter o njegovi finančni uspešnosti.
 • Spoznati razsežnosti mednarodnih financ.
Učni izidi
Študent bo pridobil poglobljena znanja s področij denarja in denarne politike, s čimer bo lažje razumel delovanje finančnega sveta, ter s področij nakupov, prodaje, vrednotenja in investiranja podjetij, s čimer bo sposoben odločanja v zahtevnejših podjetniških financah.

Vsebina predmeta
 • Denar in denarna politika
 • Denar: vloga, funkcije in mehanizem izdajanja denarja
 • Cilji in instrumenti denarne politike
 • Denarni sistem
 • Povezava realno – denarno gospodarstvo: učinek denarja in denarne politike na realne gospodarske kategorije
 • Odločitve o gospodarjenju s financami
 • Nakup in prodaja podjetja
 • Vrednotenje podjetja
 • Investicijska politika
 • Finančna moč
 • Finančna analiza
 • Mednarodne finance
 Oblike in metode dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Obravnava študijskih primerov
 • Delo v skupinah
 • Individualno delo na primerih
Sistem ocenjevanja in kriteriji
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: domačih nalog (30% uteži v skupni oceni) in pisnega izpita (70% uteži).
 Obvezna literatura:
 • Mishkin F.S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets.10th Ed. or later
 • Brigham E.F., and M.C. Ehrhardt: Financial Management. Theory and Practice. 13th Ed. or later
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Dolenc, Primož
IMG_0652_.jpg

Nosilec predmeta:

Ahtik, Meta
img_0333_copy_1.jpg