Zobec, Jan

Zobec, Jan

Predmeti Pravo človekovih pravic in svoboščin
Kontakt
Jan Zobec je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1978. Kot sodnik je delal na Temeljnem sodišču v Kopru, na Višjem sodišču v Kopru in na Višjem sodišču v Ljubljani. Maja 2003 je postal sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Ves čas sodniške kariere je delal na pravdnih in civilnih oddelkih, na Vrhovnem sodišču je občasno sodeloval tudi v senatu za gospodarske zadeve. Konec marca leta 2008 je postal ustavni sodnik in po izteku devetletnega mandata je nadaljeval službo vrhovnega sodnika.
Aktivno, s pisnimi prispevki je sodeloval na številnih domačih in tujih strokovnih konferencah, seminarjih in srečanjih ter predaval sodnikom in odvetnikom. Kot predavatelj je večkrat sodeloval na sodniških šolah, občasno predava na Novi univerzi. Je tudi član državne izpitne komisije za pravniški državni izpit za področje civilnega prava. Njegova bibliografija zajema več kot 60 znanstvenih in strokovnih publikacij, največ s področja civilnega (procesnega) prava, prava človekovih pravic in ustavnega prava med drugim tudi soavtorstvo Pravdnega postopka (komentar Zakona o pravdnem postopku) v štirih zvezkih in soavtorstvo zadnjih dveh izdaj Komentarja Ustave Republike Slovenije. Od leta 2017 je stalni kolumnist pravnega portala IUS-INFO. Je tudi član Evropske mreže sodnikov (European Judicial Network), majhne skupine sodnikov evropskih ustavnih sodišč, ESČP in SEU, organizirane znotraj ameriške asociacije pravnikov The Federalist Society.