Fakulteta za management, dodiplomski in doktorski študij managementa

Kakovosten študij vam nudi Fakulteta za management


V sklopu Katoliškega inštituta v Ljubljani deluje izobraževalna ustanova Fakulteta za pravo in poslovne vede, ki v svojem programu nudi vrhunsko izobraževanje za svoje študente, ki si želijo poleg programa, ki ga ponuja klasična fakulteta za management v bolonjskem sistemu, pridobiti še dodatna, širša znanja in izkušnje in se povezati s študenti iz cele Evrope v sistemu študijskih izmenjav ERASMUS+ in CEEPUS. Poleg tega je študentom Fakultete za pravo in poslovne vede na voljo tudi podiplomski študij, med drugim tudi doktorski študij managementa, ki poteka v sodelovanju z Doctorate School of the Universitat Internacional de Catalunya iz Španije. Vse to omogoča študentom izjemno široko stopnjo izobrazbe ter bogata poslovna in ekonomska znanja, ki jih bodo potrebovali za uspešen preboj v profesionalnem svetu.

Fakulteta za management, katere temeljni program je zajet v študiju managementa in ekonomije na Fakulteti za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani, ponuja tri letni dodiplomski študij, ki študentom omogoči kar najširše poznavanje ekonomije in managementa in jim omogoči suvereno in samozavestno predstavljanje v javnosti, spodbuja jim etično odločanje, timsko in samostojno delo in jih na vseh segmentih pripravi na zahteven profesionalni svet, ki jih čaka po zaključku študija. Fakulteta za management ali Fakulteta za pravo in poslovne vede, ki deluje v sklopu Katoliškega inštituta v Ljubljani, je mednarodno priznana fakulteta, povezana v mrežo evropskih katoliških fakultet, ki delujejo po pravilih bolonjskega procesa in ki svojim študentom poleg odlične temeljne izobrazbe nudijo tudi široko mrežo povezav v sklopu izmenjav med katoliškimi univerzami po celotni Evropi in svetu. Vse to študentom omogoča izjemno možnost dodatnega izobraževanja, potovanj in razširjanje svojih obzorij. Kot fakulteta za management je Fakulteta za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta popolnoma vpeta v sistem bolonjskega študija in svojim študentom omogoča tudi vse izmenjave v sistemu ERASMUS+ in CEEPUS.

Dodiplomski študij traja tri leta, nadaljevanje podiplomskega študija pa je študentom omogočeno na magistrskem študiju, ki traja še dodatni dve leti. Vrhunski predavatelji našim študentom odpirajo svet znanja in jih motivirajo k doseganju višjih in boljših rezultatov, ki jim jih lahko omogoči fakulteta za management. Vizija Katoliškega inštituta je ustanovitev Katoliške univerze, ki bo delovala na najvišjih strokovnih in moralnih načelih in bo v svojem sklopu zajemala vse študijske programe in omogočala svojim študentom širok izbor možnosti študija. Fakulteta za pravo in poslovne vede je tako prvi korak na tej poti in v sklopu podiplomskega študija svojim študentom omogoča tudi doktorski študij managementa za pridobitev najvišjega akademskega naslova. Za čim boljšo kakovost študija se doktorski študij izvaja v sodelovanju z Doctorate School of the Universitat Internacional de Catalunya iz Španije. Študij poteka v angleškem jeziku, vsak kandidat pa ima določena dva mentorja, po enega iz vsake fakultete. Fakulteta za management oziroma Fakulteta za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani tako svojim študentom omogoča celotno izvedbo študijskega programa na enem mestu, od dodiplomskega, magistrskega, do doktorskega študija in na ta način zaokroža svojo akademsko ponudbo in svojim študentom omogoča enoten in kontinuiran študijski program. Poleg tega pa so študentom na voljo številni obštudijski programi, mednarodne izmenjave in poseben poudarek na učenju poslovne angleščine, ki študentom omogoča suveren vstop v svetovni poslovni svet. Doktorski študij managementa na Fakulteti za pravo in poslovne vede poleg tega zaradi svoje mednarodne vpetosti in sodelovanja z Doctorate School of the Universitat Internacional de Catalunya svojim študentom nudi izjemno možnost mednarodnega doktorskega študija na najvišjem nivoju.

Vse to so razlogi za uspehe, ki jih študenti Fakultete za pravo in poslovne vede dosegajo na vseh nivojih in vse to potrjuje, da je pot, po kateri gre Fakulteta za pravo in poslovne vede in katoliški inštitut, prava in rezultati nedvomno potrjujejo vse delo in trud, ki je vložen v izobraževanje. Fakulteta za management oziroma Fakulteta za pravo in poslovne vede katoliškega inštituta tako svojim študentom na široko odpira vrata tako mednarodnih univerz, ki delujejo v sklopu bolonjskega procesa, kakor tudi vseh svetovnih katoliških univerz in seveda s pridobljeno diplomo ali akademskim nazivom so diplomantom Fakultete za pravo in poslovne vede tudi na široko odprta vrata v poslovni svet tako v Evropi kot v celem svetu. Nedvomno je odločitev za dodiplomski in podiplomski študij na Fakulteti za pravo in poslovne vede prava odločitev, z možnostmi, ki pa jih nudi še mednarodni doktorski študij managementa, pa je Fakulteta za pravo in poslovne vede nedvomno ena najbolj perspektivnih fakultet pri nas. Fakulteta za management oziroma Fakulteta za pravo in poslovne vede svojim študentom tako nudi celotno paleto možnosti poslovnega izobraževanja in jih s svojimi programi, znanji in povezavami, ki so jim na voljo, odlično pripravi na vstop v svetovni poslovni svet, vrhunski profesorji in strokovnjaki, ki predavajo na Fakulteti za pravo in poslovne vede, pa so zagotovilo, da se bo znanje, ki ga bodo študenti pridobili v času študija, pokazalo kot izjemno praktično in teoretično znanje, ki ga bodo v svojem profesionalnem življenju s pridom uporabljali in si tako zgradili uspešno karierno pot, ki bo temeljilo na odličnem znanju, etičnem odločanju, poštenju in trdem delu.