Izberite prilagojena izobraževanja za podjetja


V sklopu Katoliškega inštituta v Ljubljani deluje Fakulteta za pravo in poslovne vede, ki poleg svojega rednega programa izobraževanja na dodiplomskem in podiplomskem programu izvaja tudi različna izobraževanja za podjetja, v katerih podjetnikom in njihovim zaposlenim predajajo svoje bogato poslovno in ekonomsko znanje naši najboljši profesorji in predavatelji.

Vseživljenjsko izobraževanje je danes postalo ne le nekaj, o čemer govorimo, ampak je postalo dejstvo za vse, ki želijo v svojem delu biti uspešni in ki se želijo hitro in pravočasno odzivati na spremembe v poslovanju in poslovanje pravočasno in pravilno prilagajati spremenjenim razmeram in zahtevam. Prav zato so redna in kakovostna izobraževanja za podjetja tako izjemno pomembna in z vsakim letom še pridobivajo na pomembnosti za uspešno in dolgoročno vzdržno poslovanje podjetja. Na Fakulteti za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta prepoznavamo tovrstne izzive v podjetniškem okolju in zato smo v svoj program uvrstili tudi kakovostna izobraževanja, ki so namenjena različnim podjetjem in njihovim zaposlenim, saj se še kako dobro zavedamo, da bo slovensko gospodarstvo dolgoročno uspešno samo na temelju znanja.

Izobraževanja za podjetja tako izvajamo redno in individualno prilagojeno posameznemu podjetju, ki je že samo prepoznalo svoje pomanjkljivosti, ali pa jih je uspelo prepoznati tudi z našo pomočjo. Na ta način poskušamo doseči, da podjetje uspešno premaga morebitne zastoje, ki so nastali zaradi pomanjkanja določenih znanj v podjetju, ali pa podjetje že v naprej pripravimo na izzive, s katerimi se bo soočilo, bodisi na domačem ali pa globalnem trgu. Vse več podjetij se zaveda, da je zgolj znanje temelj, na katerem lahko gradijo razvoj in napredek, zato se v podjetjih vse bolj uveljavlja koncept tako imenovanega vseživljenjskega učenja, kar v praksi pomeni, da se vsi zaposleni skozi svojo celotno kariero neprestano dodatno izobražujejo in osvajajo nova znanja in kompetence. Izobraževanja za podjetja, ki jih organiziramo in pripravljamo na Fakulteti za pravo in poslovne vede tako podjetjem in podjetnikom olajšajo pridobivanja tovrstnih znanj za svoje zaposlene. Pogosto se namreč pojavi težava, kje pridobiti ustrezna znanja, ki jih sodelavci potrebujejo za kar najbolj kakovostno opravljanje svojega dela. Ker smo na Fakulteti za pravo in poslovne vede prepoznali to težavo, smo se odločili, da svoje izjemno znanje, ki ga imajo naši kakovostni predavatelji, prenesemo tudi v podjetja in na ta način omogočimo njihovo lažje in boljše poslovanje na globalnem trgu. Izobraževanja za podjetja so tako postala del naše stalne ponudbe in prav vsak podjetnik, ki prepozna pomanjkanje poslovnega znanja v svojem podjetju, bodisi na slovenskem ali pa na globalnem trgu, lahko pri nas najde vse potrebno znanje, ki ga podjetje in njegovi zaposleni potrebujejo za učinkovito in kakovostno obvladovanje vseh poslovnih procesov in kakovostno širitev in izboljšanje poslovanja podjetja. Izobraževanja za podjetja so tako danes postala nuja, ki podjetjem omogočajo dolgoročno preživetje v dinamičnem in hitro se spreminjajočem se poslovnem svetu.

Če ste tudi vi podjetnik, ali pa se zavedate, da v vašem podjetju manjka strokovnih znanj in kompetenc na področju poslovanja, je prav gotovo čas, da se povežete z nami in skupaj bomo pripravili program izobraževanj, ki bo vašim zaposlenim ali sodelavcem dal vsa potrebna znanja, ki jih potrebujejo za uspešno poslovanje in napredek podjetja. Vsako podjetje potrebuje specifičen nabor znanj, ki si jih želi implementirati v svoje poslovanje in zato se na Fakulteti za pravo in poslovne vede vedno potrudimo in individualno pristopimo k vsakemu podjetju ter skupaj z njegovimi predstavniki oblikujemo izobraževalni program, ki bo opolnomočil vse sodelavce, ki se bodo udeležili izobraževanja in jim omogočil kakovostno in uspešno opravljanje svojih delovnih nalog. Izobraževanja za podjetja so tudi za naše predavatelje izjemna priložnost, da skupaj s podjetji pripravijo učinkovite rešitve za uspešno globalno poslovanje in s skupnimi močmi implementirajo vse svoje znanje v uspešno poslovanje podjetij.