Izkoristite priložnost za vpis na Fakulteto za poslovne vede

Fakulteta za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani v svoj program poslovnega izobraževanja za dodiplomske študente izvaja vpis na Fakulteto za poslovne vede. Študij na Fakulteti za pravo in poslovne vede svojim študentom omogoča pridobitev vrhunske poslovne izobrazbe na področju ekonomije in poslovanja, celoten študij pa poteka pod vodstvom vrhunskih profesorjev in predavateljev, ki svojim učencem omogočijo pridobitev najboljšega znanja.

Vpis na fakulteto vsako leto poteka na dodiplomski stopnji, kjer študij traja 3 leta in obsega 180 točk. Celoten študij poteka v skladu  z Bolonjskim procesom in je kompatibilen z vsemi evropskimi fakultetami iz Bolonjskega procesa. Vse to našim študentom omogoča pridobitev vrhunskega znanja, poleg tega pa imajo naši študenti možnost mednarodnih izmenjav v sklopu programov ERASMUS+ in CEEPUS ter možnost izmenjav med katoliškimi univerzami iz celega sveta. Prav zaradi teh možnosti je vpis na fakulteto za poslovne vede Katoliškega inštituta izjemno velik, saj so študenti prepoznali možnosti, ki jim jih ta na področju študija ponuja.

Poleg dodiplomskega študija naša fakulteta izvaja tudi podiplomski magistrski študij, ki poteka 2 leti in še nadgrajuje znanje, ki so ga naši dodiplomski študentje že osvojili v prvih 3 letih študija. Svoj študij pa lahko naši študenti zaokrožijo z vrhunskim doktorskim študijem na naši fakulteti, ki poteka v sodelovanju z Doctorate School of the Universitat Internacional de Catalunya iz Španije in prav gotovo je tudi to eden od razlogov za velik vpis na Fakulteto za poslovne vede. Doktorski študij tako poteka v angleškem jeziku, vsako doktorsko tezo, ki jo obravnava naš doktorski študent, pa obravnavata po dva mentorja, eden z naše fakultete in eden iz Doctorate School of the Universitat Internacional de Catalunya iz Španije. Vse to omogoča izjemno kakovosten in poglobljen doktorski študij in doktorskim študentom odpira ogromno možnosti pridobitve vrhunskega znanja.

Vpis na fakulteto je za vsakega mladega človeka izjemna prelomnica v njegovem življenju, zato je zelo pomembno, da si vsakdo za študij izbere fakulteto, ki mu bo omogočila kar najboljšo pridobitev kakovostne izobrazbe, hkrati pa mu bo omogočila tudi uspešno mreženje in mednarodno sodelovanje. Naša fakulteta daje izjemno velik poudarek humanističnim študijem, naši študenti pa bodo pridobili izobrazbo s poudarkom na morali in etiki.

Fakulteta za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani je le prva izmed fakultet, ki bodo delovale pod okriljem Katoliškega inštituta. Njegova vloga je predvsem v smislu osnove za ustanovitev Katoliške univerze v Ljubljani, ki se bo pridružila svetovni mreži katoliških univerz in bo v svojem programu širila znanje in vedenje. Vpis na fakulteto bo tako veliko lažji, saj bodo študenti lahko izbirali med različnimi fakultetami v sklopu Katoliške univerze. Ves čas bomo stremeli k temu, da bo študij na Katoliški univerzi najbolj kakovosten, izvajali ga bomo z najboljšimi profesorji in predavatelji. Že danes Katoliški inštitut sodeluje z najbolj eminentnimi slovenskimi strokovnjaki in predavatelji, kot je na primer ddr. Klemen Jaklič, kar našo fakulteto vsekakor postavlja v sam vrh kakovosti študija.

Če razmišljate o nadaljnjem kakovostnem izobraževanju, je prav gotovo vpis na Fakulteto za poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani prava odločitev. Kot študent boste pridobili vrhunsko in izjemno široko izobrazbo, utemeljeno na humanizmu, etiki in morali. Poleg tega boste s študijem na Fakulteti za pravo in poslovne vede pridobili izjemne možnosti za mednarodno udejstvovanje in mreženje, kar vam omogoča vpetost fakultete v mednarodne tokove in izmenjave, vključno s svetovno mrežo katoliških univerz, s katerimi Katoliški inštitut iz Ljubljane odlično sodeluje.

Poleg dodiplomskega in magistrskega študija, ki ju omogoča vpis na fakulteto, lahko naši študenti nadaljujejo pridobivanje in poglabljanje svojega znanja na mednarodnem doktorskem študiju, ki se izvaja v sodelovanju z Doctorate School of the Universitat Internacional de Catalunya iz Španije in na ta način omogoča našim doktorskim študentom pridobitev mednarodnega doktorskega naziva. Vse to našo fakulteto postavlja ob bok najboljšim slovenskim in svetovnim fakultetam, ki svojim dodiplomskim in podiplomskim študentom nudijo najboljše znanje in izkušnje, možnost mednarodnega udejstvovanja in mreženja ter s pridobljeno vrhunsko izobrazbo uspešno nadaljevanje kariere v poslovnem svetu. Prav zaradi navedenih razlogov je vpis na fakulteto iz leta v leto večji in vse to daje nov zagon vsem našim profesorjem in predavateljem, Katoliški inštitut pa še bolj vztrajno hodi po poti ustanovitve Katoliške univerze v Ljubljani in Sloveniji. Kajti z ustanovitvijo Katoliške univerze bo pod eno streho združena vrhunska visokošolska dejavnost in ustanovljena bo skupnost učenjakov, tako profesorjev kot študentov, ki bodo s svojim delom in vedenjem pripomogli k boljšemu in bolj kakovostnemu življenju v naši domovini. Vpis na Fakulteto za poslovne vede je tako lahko vaša odlična priložnost in odskočna deska v svet znanja, vedenja in spoznavanja vsega, ter na ta način vam lahko fakulteta obogati in izboljša vaše znanje. Obiščite nas, prepričajte se v naše kakovosti in v naše znanje, ki ga predajamo našim študentom in pridružite se nam na poti pridobivanja znanja.